Izginuli grad Limbar, tudi Limberk ali Lilienberg, je nekoč stal na hribu Gradišče nad Pesjem pri Velenju. Grad, o katerem praktično ni več sledu, je najverjetneje stal nekoliko nad cerkvijo sv. Jakoba v Zabrdu nad Velenjem. Ne le da so o gradu izginili vsi materialni dokazi, tudi pisni viri ne poročajo veliko, odstiranje njegove preteklosti pa otežuje tudi dejstvo, da poznamo istočasno še dva istoimenska gradova, Limbar nad Moravčami in grad Liemberk jugozahodno od Št. Vida na Glini na avstrijskem Koroškem. To je bil vzrok mnogih nesporazumov in napačnih lociranj. Nastanek gradu, ki so ga kot drugi sedež svojih južnejših posesti dali postaviti koroški Limbarski s svojim sedežem na Glini na Avstrijskem, je treba iskati v 12. stoletju. Cerkev sv. Jakoba v Zabrdu s še danes ohranjenimi tremi romanskimi okni je namreč najverjetneje nastala kot grajska kapela Limbarskega gradu. To pa seveda pomeni, da je grad moral nastati vsaj istočasno kot cerkvica, če ni še starejši. Grad Limbar ostaja ena večjih skrivnosti v zgodovini srednjega veka Šaleške doline, saj je prva gotova omemba plemiča, ki je nedvomno izhajal z gradu v Zabrdu, šele iz leta 1501, ko najdemo v gornjegrajskih listinah omenjenega Andreja Limbarskega. Od 16. stoletja dalje je bila njegova pravna naslednica graščina Lilienberg. Pred prvo svetovno vojno so nekdanjo enonadstropno stavbo pravokotnega tlorisa preuredili v rudarska stanovanja. Leta 1997 je bila stavba graščine porušena. Literatura: Tone Ravnikar, Limbarski grad nad Pesjem, v: Drobtinice iz preteklosti Šaleške doline, Šaleški razgledi 14, Velenje: Knjižnica Velenje, 2017, str. 194−195.
Grad Limbar
Šaleška dolina  dolina gradov Forhtenek Šoštanj Švarcenštajn Limbar Turn Ekenštajn Šalek Velenje domov