www.monom.si Grad Velenje Grad Švarcenštajn Grad Limbar Grad Šoštanj Grad Turn Grad Forhtenek Grad Šalek Grad Ekenštajn
Čeprav je bila Šaleška dolina dolga stoletja odmaknjena od pomembnejših trgovskih poti, je bila v poljudni, pa tudi v strokovni literaturi večkrat označena kot Dolina gradov. Da je srednjeveška gospoda v tej »odročni« dolini zgradila toliko gradov, graščin in dvorcev, gre najbrž pripisat njenim naravnim danostim - čudoviti pokrajini in ugodnim vremenskim pogojem. Dolina se je v zadnjem stoletju iz pretežno agrarne pokrajine preoblikovala v izrazito industrijsko pokrajino, gradovi pa so ostali edini pričevalci nekoč slikovite in neokrnjene krajine in še danes pripovedujejo svoje zgodbe, tako stare kot nove. Pod eno izmed novih zgodb se podpisuje skladatelj in avtor multimedijskih vsebin Stane Špegel. Za vsakega izmed osmih šaleških gradov je komponiral po eno skladbo, ki poleg starih grajskih zgodb in mitov prinaša tudi avtorjev osebni, domišljijski pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost gradov. Glasbena dela so nadgrajena še s po osmimi likovnimi variacijami upodobitev osmih šaleških gradov, ki jih je leta 1681 v delu “Topografia Ducatus Stirie” v Grazu objavil avstrijski duhovnik, topograf in kartograf Georg Matthäus Vischer. Likovne prepesnitve gradov so generirane s programskimi orodji, ki s pomočjo umetne inteligence slikovne predloge transformirajo v slog, ki spominja na dela velikih likovnih umetnikov od renesanse do 20. stoletja. Glasba je mešanica elementov klasične glasbe, jazza in duhu današnjega časa in prostora primerne urbane godbe.
Grad Forhtenek / Forchteneg
Grad Šoštanj / Shenstein
Grad Švarcenštajn / Schwarzenstein
Grad Limbar / Gilgenperg
Grad Turn / Thurn
Grad Ekenštajn / Eggenstein
Grad Šalek / Schaleckh
Grad Velenje / Wallan
Šaleška dolina  dolina gradov
Stane Špegel &
Avtorji večmedijskega projekta: Stane Špegel, skladatelj in avtor multimedijskih vsebin: ideja, glasba, video, likovne prepesnitve, grafično oblikovanje, kodiranje spletne strani Mateja Medved, kustosinja, muzejska svetovalka: opisi gradov Muzej Velenje