Grad Forhtenek je danes le še manjša razvalina, ki se nahaja na vzpetini nad potokom Velunja, v naselju Ravne pri Šoštanju. Forhtenek je bil nekdaj mogočen grad, ki je na območju severne Šaleške doline opravljal naloge upravnega središča dislocirane posesti koroškega samostana Šent Pavel. Grad so dobili v fevd najprej grofje Vovbrški, po njihovem izumrtju leta 1322 pa njihovi nasledniki, svobodni Žovneški, torej grofje Celjski. Oboji so imeli na gradu svoje upravitelje. V drugi polovici 15. stoletja je grad Forhtenek upravljal lastnik gradu Velenje Žiga Liechtenberger, ki ga je nasledil Danijel Mindorfer. Leta 1524 je Forhtenek dobila v upravljanje družina Altenhaus. Člani družine Altenhaus, ali vsaj vdova po Baltazarju Altenhausu, so bili vneti privrženci nove protestantske vere. Sredi 16. stoletja je grad prešel v roke družine Leysser, v posesti katere sta grad in gospoščina ostala vse do leta 1603. Leta 1620 je deželni knez prodal malo gospoščino Žigi Juriju Dobrniškemu, leta 1635 pa so grad razdejali uporni kmetje. Po tem dogodku gradu niso več obnavljali. Literatura: Tone Ravnikar, Po poteh reformacije v Šaleški dolini, Zbirka Muzejski kolaž 8, Velenje: Muzej Velenje, 2008.
Grad Forhtenek
Šaleška dolina  dolina gradov Forhtenek Šoštanj Švarcenštajn Limbar Turn Ekenštajn Šalek Velenje domov